W Ave, Lakewood, CO 80226
Telegram @buycoloradoweed
9709996160

cannabis marihuana

PREMIUM BUD SHOP

cannabis marihuana

cannabis marihuana

Cannabis

Wat is het? cannabis marihuana

Hasj en weed zijn afkomstig van de plant Cannabis Sativa of Cannabis Indica en wordt kortweg ‘cannabis’ genoemd. In het Nederlands spreken we over ‘hennep’. cannabis marihuana

  • De toppen van de vrouwelijke hennepplant worden gedroogd en verkruimeld. Dit noemt men soms marihuana (of ‘weed’/’wiet’). Marihuana ziet eruit als fijne tot grove thee en varieert in kleur van grijsgroen tot groenbruin.
  • Als je de hars van de plant tot blokken of plakjes perst, krijg je hasj (wordt ook ‘shit’ genoemd). De kleur ervan varieert van lichtbruin tot zwart.
  • Via een speciale bewerking kan een sterk geconcentreerde stof uit de plant worden gemaakt. Dit is hasjolie. Het is een dikke donkere vloeistof en bevat een zeer hoge concentratie van THC. Het is veel minder populair dan gewone hasj of weed, en is niet verkrijgbaar in de Nederlandse ‘coffeeshops’.

Weed, hasj en hasjolie verspreiden een heel karakteristieke, enigszins ‘zoeterige’ geur. Wie die eens heeft geroken, herkent hem daarna onmiddellijk. cannabis marihuana

Hoe wordt het gebruikt? cannabis marihuana

Hasj en weed worden meestal vermengd met tabak en dan met één of meer vloeitjes tot een sigaret gerold. Dat heet dan een ‘stickie’ of ‘joint’. Het roken heet ‘smoren’ of ‘blowen’. Bij het roken van een joint wordt het effect na enkele minuten voelbaar. Na 2 tot 4 uren verdwijnt het effect. Sommige gebruikers roken cannabis met een speciaal pijpje of met een waterpijp (‘bong’). cannabis marihuana

Cannabis wordt soms ook in voeding verwerkt, meestal gaat het dan om de zogenaamde ‘space-cake’. Na het eten wordt het effect dikwijls pas na een uur voelbaar. Onervaren gebruikers kunnen dan denken dat ze te weinig hebben gebruikt en nemen nog een stuk. Dit heeft als risico dat ze een te hoge dosis hebben genomen waardoor ze angstig en/of paniekerig kunnen reageren en gaan ‘flippen’. Soms wordt er ook thee gemaakt van cannabis. cannabis marihuana

Hasjolie wordt meestal over een vloeitje gestreken waarna er tabak toegevoegd wordt.

Wat zit erin?

De cannabisplant bevat bijna 500 chemische stoffen, maar het bestanddeel waar het voornamelijk om gaat wordt kortweg ‘THC’ genoemd. THC is voluit: delta-9-tetrahydrocannabinol. Er zitten daarnaast nog zo’n 60 andere cannabinoïden in cannabis, zoals cannabidiol en cannabinol. THC is het meest psychoactieve bestanddeel. Hoe warmer het klimaat waarin de hennep groeit, hoe meer THC er in zit. Ook Europese cannabis die in serres of binnen onder speciale lampen is gekweekt, bevat vaak veel THC en is dus meestal sterker dan de geïmporteerde soorten. cannabis marihuana

Het effect dat cannabis heeft is afhankelijk van de hoeveelheid THC, maar ook van de verhouding tussen THC en enkele andere werkzame stoffen (zoals cannabidiol of CBD). Is de hoeveelheid THC hoog en de CBD laag, dan resulteert dit meestal in een ‘high’ effect. Is deze verhouding omgekeerd dan volgt meestal een ‘stoned’ effect. cannabis marihuana
Zie ook: effecten

Synthetische cannabis

De laatste jaren werd ook zogenaamde ‘synthetische cannabis’ aangeboden, vaak via internet. Deze producten zijn echter GEEN cannabis en het gebruik ervan houdt grote risico’s in. cannabis marihuana
Lees meer over dit thema cannabis marihuana

Wat is het verschil tussen cannabis, wiet, hennep of hasjiesj?

Hennep of Cannabis is de naam van de plant. Wiet, marihuana en hasjiesj zijn verschillende begrippen voor producten die van de plant worden gemaakt. De woorden worden vaak door elkaar gebruikt. In de Opiumwet is sprake van hennep en cannabis. cannabis marihuana

Grondstof wiet of marihuana

Wiet of marihuana wordt gemaakt van de gedroogde bloemtoppen en bladeren van de cannabisplant.

Grondstof hasjies of hasj

Hasjiesj is afkomstig van de hars van de bloemtoppen van de cannabisplant. Door samenpersen van de hars ontstaat een bruin kleverig plakje. Dat is hasjiesj.  cannabis marihuana

Wiet en hasj in de wet

De overheid gebruikt in de Opiumwet de naam van de plant: hennep en cannabis. De woorden wiet en marihuana komen niet in de wet voor. cannabis marihuana cannabis marihuana

cannabis marihuana

Wiet of marihuana is afkomstig van de groenbruine toppen van de plant. Het chemische bestanddeel dat een invloed heeft op het menselijk bewustzijn is de stof tetrahydrocannabinol (THC). Strafrechtelijk worden in Nederland cannabis en daarvan afgeleide producten tot de softdrugs gerekend; in veel andere landen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen soft- en harddrugs en staan er strenge straffen op. Medicinale cannabis wordt door sommige mensen om medische redenen gebruikt.[4] Net als alcohol is deelname als bestuurder op de openbare weg met THC in het bloed een misdrijf conform de wegenverkeerswet. cannabis marihuana cannabis marihuana

Wat is cannabis?

THC en andere stoffen in de cannabisplant

Er bestaan verschillende soorten cannabisplanten, maar het is vooral de de cannabis sativa die bij ons als drug gebruikt wordt. Vooral de bloemtoppen van vrouwelijke cannabisplanten bevatten roesopwekkende stoffen: de cannabinoïden. De belangrijkste daarvan is THC of delta-9-tetrahydrocannabinol. Andere belangrijke stoffen zijn cannabidiol (CBD) en cannabinol (CBN). cannabis marihuana

THC zorgt voor de roes (het gevoel ‘high’ of ‘stoned’ te zijn). CBD zorgt niet voor een roes maar werkt eerder rustgevend en pijnstillend. CBN komt vooral in oude cannabis voor. De hoeveelheid en verhouding THC en andere cannabinoïden in een plant, bepaalt het effect van de cannabis. cannabis marihuana

Cannabis is ook bekend als hennep. Hennep werd vroeger geteeld voor de zaden en hun olie of voor de vezels van de plant. Ook vandaag kunnen landbouwers de toestemming krijgen om hennep te telen. Het gaat dan wel om planten die amper roesopwekkende stoffen bevatten en waar je dus niet van onder invloed kan raken. cannabis marihuana

Marihuana

Marihuana (weed/wiet) bestaat uit de gedroogde en gemalen bladeren en bloemtoppen van de vrouwelijke plant. Op die delen van de plant zitten kleine kliertjes die een soort hars afscheiden. De kleur van marihuana varieert van grijsgroen tot groenbruin. Het heeft een heel herkenbare en voor veel mensen wat zoete geur. cannabis marihuana

Hasj

Hasj (shit, hasjiesj) wordt gemaakt van de hars die op de bloemtoppen en bovenste bladen van de vrouwelijke plant. De kleverige harskorreltjes worden op verschillende manieren van de plant losgemaakt en tot een licht- of groenbruine tot zwarte substantie gekneed of geperst. Hasj lijkt nog het meest op een bouillonblokje. cannabis marihuana

Cannabis gebruiken

Roken

Cannabis wordt vooral gerookt. Dat heet ‘blowen’ of ‘smoren’. De marihuana of hasj wordt meestal tussen de tabak in een gerolde sigaret (een ‘joint’) verkruimeld, maar kan ook puur gerookt worden (een ‘stick’). Het kan ook met een pijpje (chillum), in een waterpijp (bong) of met een verdamper (vaporiser).

Het effect begint na enkele minuten en duurt ongeveer twee tot vier uur. cannabis marihuana

Eten en drinken

Soms worden marihuana of hasj verwerkt in eten (bijvoorbeeld in een ‘spacecake’) of in drank (bijvoorbeeld in thee). Het effect is dan moeilijker te doseren omdat het via de maag pas veel later in het bloed terechtkomt dan bij het roken. Het kan één tot vier uur duren voor er effect optreedt. De effecten houden ook langer aan. cannabis marihuana

Als cannabis gegeten wordt, valt het moeilijker te doseren en wordt de kans op een slechte roes groter. Zeker wanneer men in afwachting van de start van het effect nog extra gebruikt heeft. cannabis marihuana

Pot alludes to the dried leaves, blossoms, stems, and seeds from the hemp plant, Weed Sativa. The plant contains the psyche-changing synthetic delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and other related compounds. Concentrates can likewise be produced using the pot plant marijuana alludes to the dried leaves, blossoms, stems, and seeds from the Weed Sativa or Marijuana Indica plant. The plant contains the psyche-changing synthetic THC and other comparative mixtures. Concentrates can likewise be produced using the weed plant (see “Maryjane Concentrates”). cannabis marihuana

Pot is the most regularly utilized habit-forming drug after tobacco and alcohol.1 Its utilization is boundless among youngsters.

In 2018, more than 11.8 million youthful grown-ups were involved Maryjane in the past year.1 As per the Observing the Future review, paces of past year pot use among the center and secondary school understudies have stayed consistent, yet the number of teenagers in eighth and tenth grades who say they use it every day has expanded. With the developing prevalence of vaping gadgets, youngsters have begun vaping THC (the fixing in weed that delivers the high), with almost 4% of twelfth graders saying they vape THC every day. Furthermore, the quantity of youngsters who accept customary cannabis use is hazardous is decreasing.2 cannabis marihuana

Legitimization of cannabis for clinical use or grown-up sporting use in a developing number of states might influence these perspectives. Peruse more about pot as medication in our DrugFacts: Weed as Medication.

Picture
Photograph of dried pot and joints. cannabis marihuana
Picture by ©Shutterstock/Stephen Orsillo
How in all actuality do individuals utilize Maryjane?
Individuals partake in cannabis close by moved cigarettes (joints) or in lines or water pipes (bongs). They additionally smoke it in dull—discharged stogies that have been halfway or totally topped off with cannabis. To abstain from breathing in smoke, certain individuals are utilizing vaporizers. These gadgets pull the dynamic fixings (counting THC) from the marijuana and gather their fume in a capacity unit. An individual then, at that point, breathes in the fume, not the smoke. A few vaporizers utilize fluid cannabis extrication. cannabis marihuana

Individuals can blend weed in food (edibles), like brownies, treats, or candy, or brew it as tea.

A recently well-known strategy for use is smoking or eating various types of THC-rich saps (see “Pot Concentrates”). cannabis marihuana
Transient Impacts
At the point when an individual partakes in cannabis, THC rapidly passes from the lungs into the circulation system. The blood conveys the synthesis to the cerebrum and different organs all through the body. The body retains THC all the more leisurely when the individual eats or beverages it. They by and large feel the impacts following 30 minutes to 60 minutes. cannabis marihuana
THC follows up on unambiguous synapse receptors that conventionally respond to regular THC-like synthetics. These regular synthetics assume a part in typical mental health and capability.

Cannabis over-initiates portions of the cerebrum that contain the largest number of these receptors. This causes the “high” that individuals feel. Different impacts include:

changed faculties (for instance, seeing more splendid tones)
changed feeling of time
changes in temperament cannabis marihuana
disabled body development
the trouble with thinking and critical thinking
debilitated memory cannabis marihuana
visualizations (when taken in high dosages)
dreams (when taken in high dosages)
psychosis (risk is most elevated with ordinary utilization of high-strength pot)
Long haul Impacts cannabis marihuana
Cannabis likewise influences mental health. At the point when individuals start involving cannabis as teens, the medication might weaken thinking, memory, and learning capabilities and influence how the cerebrum fabricates associations between the areas important for these capabilities. Specialists are as yet concentrating on how long cannabis belongings last and whether a few changes might be super durable.

For instance, a review from New Zealand directed to a limited extent by specialists at Duke College showed that individuals who began partaking in pot vigorously in their youngsters and had a continuous pot use jumble lost a normal of 8 intelligence level focuses between ages 13 and 38. The lost mental capacities didn’t completely return in the people who quit Maryjane as grown-ups. The people who began partaking in weed as grown-ups didn’t show outstanding levels of intelligence declines.5 cannabis marihuana

In one more late concentrate on twins, the people who utilized cannabis showed a huge decrease in everyday information and in verbal capacity (identical to 4 levels of intelligence focuses) between the youngster years and early adulthood, yet no anticipated contrast was found between twins when one utilized Maryjane and the other didn’t. This proposes that the intelligence level decrease in cannabis clients might be brought about by some different options from the pot, like shared familial elements (e.g., hereditary qualities, family environment).6 NIDA’s Juvenile Mind Mental Turn of events (ABCD) study, a significant longitudinal review, is following an enormous example of youthful Americans from late youth to early adulthood to assist with explaining how and how much weed and different substances, alone and in the blend, influence juvenile mental health. Peruse more about the ABCD and concentrate on our Longitudinal Investigation of Juvenile Mind and Mental Turn of events (ABCD Study) page. cannabis marihuana

An Ascent in Maryjane’s THC Levels


How much THC in Maryjane has been expanding consistently over the beyond few decades?7 For an individual who’s new to weed use, this might mean openness to higher THC levels with a more noteworthy possibility of a hurtful response. Higher THC levels might make sense of the ascent in trauma center visits including maryjane’s use. cannabis marihuana

The prominence of edibles additionally builds the opportunity of unsafe responses. Edibles take more time to process and create a high. Hence, individuals might consume more to feel the impacts quicker, prompting perilous outcomes.

Higher THC levels may likewise mean a more serious gamble for habit on the off chance that individuals are consistently presenting themselves to high dosages. cannabis marihuana

What are the other well-being impacts of pot?


Pot use might have a large number of impacts, both physical and mental.

Actual Impacts cannabis marihuana
Breathing issues. Maryjane’s smoke bothers the lungs, and individuals who partake in a pot often can have similar breathing issues as the people who smoke tobacco. These issues incorporate day-to-day hack and mucus, more regular lung sickness, and a higher gamble of lung diseases. Scientists so far haven’t found a higher gamble for the cellular breakdown in the lungs of individuals who smoke marijuana.8
Expanded pulse. Pot raises pulse for as long as 3 hours in the wake of smoking. This impact might expand the opportunity for coronary failure. More seasoned individuals and those with heart issues might be at a higher gamble. cannabis marihuana

Issues with youngster advancement during and after pregnancy.

One investigation discovered that around 20% of pregnant ladies 24 years of age and more youthful were evaluated positively for cannabis. Nonetheless, cannabis marihuana

this investigation likewise discovered that ladies were about two times more prone to evaluate positive for maryjane use through a medication test than they were in self-revealed measures.

9 This recommends that self-detailed paces of pot use in pregnant females is not a precise proportion of pot use and might be underreporting their utilization. Also, in one investigation of dispensaries, nonmedical faculty at maryjane dispensaries were prescribing cannabis to pregnant people for sickness, however, clinical specialists caution against it. cannabis marihuana

This concerns clinical specialists since cannabis use during pregnancy is connected to bringing down birth weight10 and expanding the chance of both mind and social issues in children.

On the off chance that a pregnant lady utilizes pot, the medication might influence specific creating portions of the hatchling’s mind. cannabis marihuana

Youngsters presented to weed in the belly have an expanded gamble of issues with attention,

11 memory and critical thinking contrasted with unexposed children.

12 Some exploration likewise proposes that moderate measures of THC are discharged into the bosom milk of nursing mothers.13 With normal use, cannabis marihuana

THC can arrive at sums in bosom milk that could influence the child’s creating mind.

Another late examination recommends an expanded gamble of preterm births.27 More exploration is required.

Peruse our Pot Exploration Report for additional data about weed and pregnancy.
Extraordinary sickness and regurgitating. cannabis marihuana

Customary, long-haul weed use can prompt certain individuals to foster Cannabinoid Hyperemesis Condition. cannabis marihuana

This makes clients experience ordinary patterns of extreme sickness, heaving, and parchedness, in some cases requiring crisis clinical attention.14


Reports of Passings Connected with Vaping


The Food and Medication Organization has made the public aware of many reports of serious lung ailments related to vaping, including a few passings.

They are working with the Communities for Infectious prevention and Counteraction (CDC) to research the reason for these sicknesses. cannabis marihuana

A considerable lot of the suspect items tried by the states or government wellbeing authorities have been distinguished as vaping items containing THC, the vitally psychotropic fixing in maryjane.

A portion of the patients detailed a combination of THC and nicotine, and some revealed vaping nicotine alone. Nobody substance has been distinguished in the examples tried, and it is all hazy if the diseases are connected with one single compound. cannabis marihuana

Until additional subtleties are known, FDA authorities have cautioned individuals not to utilize any vaping items purchased in the city, and they caution against changing any items bought in stores.

They are likewise asking individuals and well-being experts to report any unfavorable impacts. The CDC has posted a data page for purchasers. cannabis marihuana

Picture
Photograph of a male resting his head in his grasp.
Photograph by ©iStock/Adrian Hillman
Mental Impacts
Long-haul cannabis use has been connected to psychological sickness in certain individuals, for example,

brief fantasies
brief distrustfulness cannabis marihuana
deteriorating side effects in patients with schizophrenia — and extreme mental problem with side effects like pipedreams, suspicion, and complicated thinking
Weed use has additionally been connected to other emotional well-being issues, like sadness, tension, and self-destructive considerations among adolescents. Notwithstanding, concentration on discoveries has been blended.

Are there impacts of breathing in handed-down pot smoke?
Bombing a Medication Test? cannabis marihuana
While it’s feasible to bomb a medication test in the wake of breathing in handed-down cannabis smoke, it’s far-fetched. Concentrates on showing that tiny THC is delivered into the air when an individual breathes out. Res

colorado dispensary that ships out of state,Kaufen Sie die fantastische Lemon Haze online,Sour Diesel online kaufen,Platinum Wreck,colorado online dispensary shipping worldwide,dispensary in colorado that ship out of state,colorado dispensaries that ship to texas, BUY WAX, KOROVA CARTS. BUY STIIIZY CARTS, purple runtz. buy king pen online, purple moon rocks, buy brass knuckles vape online, vanilla frosting strain mac 1 weed purple og kush purple ice cream cake strain, blue gelato 41mango cookies strain cherry pie x sundae driver strain chemdawg 91 strain 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *